Przejdź do treści

Parafia p.w. Matki Bożej
Pocieszenia w Poznaniu
Archidiecezja Poznańska

Czytanie z dnia

Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. czytaj więcej

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Jak co roku uroczyście obchodziliśmy 11 listopada - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. W tym roku jednak, obfitującym niestety w pogłębiające się spory polityczne, które przekładają się na nasze życie rodzinne i towarzyskie, ze względu na doniosłość 100 lecia odzyskania niepodległości, chcieliśmy świętować ten dzień w szczególny sposób.

Uroczysta Msza Święta, w której uczestniczyli kombatanci, poczty sztandarowe, harcerze a uświetniały
Eucharystię chóry: Kombatantów i nasz parafialny Matki Bożej Pocieszenia: GLORIA DEI, rozpoczęła
obchody Święta Niepodległości niezwykle podniośle.
„Gaude Mater Polonia” zabrzmiało dostojnie, wzniosły się wszystkie oczy ku Niebu, wyprostowały
ramiona, głowy dumnie ale ze wzruszeniem i radością jednocześnie, podniosły się jak w żołnierskim
zawołaniu: „BACZNOŚĆ”.
Ołtarz przystrojony w barwy biało-czerwone, zapach kadzidła, młodziutkie serca harcerzy i harcerek biły
rytmem „Boże coś Polskę przez tak liczne wieki….”
A flagi biało-czerwone w świątyni dały wyraz naszemu gorącemu patriotyzmowi, który z chrześcijańskiej
religii i jedności z Chrystusem od wieków czerpał siłę i moc przetrwania. W walce, biedzie, zagrożeniu,
zwycięstwach i porażkach.
Wspaniałe kazanie księdza Piotra było ukoronowaniem tego klimatu, który towarzyszył nam przez cały
ten jakże ważny dla naszej Ojczyzny dzień.
Usłyszeliśmy, że tylko wiara, nadzieja i miłość a więc BÓG HONOR I OJCZYZNA są wartościami, dla
których można i trzeba kierować się przebaczeniem, łagodnością, ofiarnością, dobrocią i życzliwością.
Od teorii do praktyki wiedzie wyboista i długa droga.
Słuchać nie koniecznie znaczy żyć według takich pięknych reguł.
Życie uczy, że wiele potrafimy mówić iż dla dobra Ojczyzny, rodziny, przyjaźni, w relacjach między
pracownikami a pracodawcami, zrobimy wszystko, albo przynajmniej wiele...
Czy teoria, nauki, rekolekcje, kazania, literatura a nawet namiętnie odmawiane przeróżne modlitwy
prowadzą nas do praktyki?
Cóż….świat polityki pokazuje, że wszyscy teoretycznie chcą dobra: obywateli, kraju…a konflikt goni
konflikt.
Toczą się nieustannie bitwy na słowa, racje, obelgi, upokorzenia, co jest prostą drogą do wojny.
Słuchamy, mówimy i…..robimy swoje….
Ale ten dzień, który wlał nam w serca otuchę, chęć czynienia dobra, mieliśmy znakomicie zaplanowany i
zorganizowany przez Radę Osiedla Podolany.
Pokrzepieni Eucharystią i radośni, w przepięknej słonecznej aurze złotej, polskiej jesieni, wyruszyliśmy
Marszem Niepodległościowym ulicami Podolan pod pomnik Szarych Szeregów. Dzielnych harcerzy,
którzy polegli w walce o wolną Polskę.
Ale nie po to, abyśmy teraz to wszystko zaprzepaścili bezsensownymi waśniami i wrogością. Tak więc
nasz MARSZ był marszem radości, wolnym od politycznych przepychanek, przeciwieństwem tego, na co
ze smutkiem patrzyliśmy oglądając relacje telewizyjne z całej Polski sprzed lat ale i zdarzało się, że w tym
dniu obchodów 100 lecia nie obyło się bez incydentów niegodnych naszej Ojczyzny. Nasz MARSZ był
kwintesencją dobrej woli, miłości do ludzi, Ojczyzny i podziwu dla tych, co zginęli, abyśmy mogli w tak
piękny sposób manifestować nasz chrześcijański patriotyzm.
Piękne i wzruszające słowa padły w trakcie uroczystości pod Pomnikiem Szarych Szeregów z ust księdza
Proboszcza: "Bo tylko trwając przy Chrystusie będziemy wolni i bezpieczni, i zdolni do najwyższych uczuć
i czynów”.
Oddaliśmy cześć poległym modlitwą oraz Mazurkiem Dąbrowskiego a wzniesionymi biało-czerwonymi
flagami podkreślaliśmy, że
"JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA
PÓKI MY ŻYJEMY…”
Zobaczcie proszę na fotografiach, jak młodość i doświadczenie potrafią iść w parze.
Jak można w zgodzie, z pieśnią na ustach i miłością w sercu manifestować fakt, iż jesteśmy POLAKAMI a
Ojczyzna nasza
„...nigdy nie będzie biała i nigdy nie będzie czerwona.
zostanie biało-czerwona
jak wielka zorza szalona,
czerwona jak puchar wina,
biała jak śnieżna lawina,
najukochańsza, najmilsza,
biało-czerwona…. „
/Konstanty Ildefons Gałczyński/
Jest taki piękny wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „ Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.
Dla mnie to swoiste KOMPENDIUM prawdziwego patriotyzmu.
Przeczytajcie, może warto odświeżyć w sercach takie wartości….
„ Bez tej miłości można żyć,
mieć serce puste jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie wić,
o blasku próchna mówić „dnieje”,
o blasku słońca nic nie mówić.
Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone,
rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które za płytko wrosło w ziemię,
któremu wyrwał wiatr korzenie
i jeszcze żyje cząstką czau,
ale już traci swe zielenie
i już nie szumi w chórze lasu?
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pustobrzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować….”
Jordan


Uroczystości pod pomnikiem Szarych Szeregów


Świętujemy 100 - lecie odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny -  Polski - by pamiętać o tym, że wolność i niepodległość są nam dane ale i zadane. Pamięć o odzyskaniu po 123 latach niewoli upragnionej  niepodległości w 1918 roku przez Polskę łączy się również z Wielkopolską i Poznaniem. Wielkopolanie przelewali krew za wolność biorąc udział w Powstaniu Listopadowym, Powstaniu Styczniowym, Wiośnie Ludów, I Wojnie Światowej i tak nam bliskim Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918 - 1919.

Na obszarach Wielkopolski rozwinęła się praca organiczna – kierunek, który wszechstronnie umacniał społeczeństwo polskie i przygotowywał je do jednego, ale za to skutecznego, zwycięskiego powstania zbrojnego Powstania Wielkopolskiego. Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę przez nasze codzienne zaangażowanie w pracy, w szkole, na uczelniach.

Patriotyzm to tez umiłowanie lokalnej Ojczyzny : Wielkopolski, Poznania, Podolan. To właśnie Poznań wspomniany jest w hymnie polskim w 3 zwrotce : 
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.


 Pisał także nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz w  „Panu Tadeuszu”:
„A jenerał Dąbrowski wpada do Poznania.
I cesarski przyniósł rozkaz: do powstania!
W tydzień jeden, tak lud nasz Prusaków wychłostał
i wygnał, na lekarstwo byś Niemca nie dostał!”


Dziś wdzięczni za dar wolności i niepodległości wspominamy bohaterów tamtych lat dziękując za ich poświęcenie, przelaną krew wywieszając biało - czerwone flagi na naszych domach, biorąc udział w marszach i imprezach upamiętniających tę rocznicę. Jako mieszkańcy i parafianie Podolan mamy wspaniałą możliwość uczcić ten dzień biorąc udział w Mszy Świętej o godz. 11.00 w niedzielę 11 listopada 2018 roku i uroczystościach  rocznicowych. Pamiętajmy w modlitwie o tych którzy zginęli za Ojczyznę w walce o wolną i niepodległą Polskę. 

Filip Lepka 

Nasza budowa

Kalendarium parafialne
najważniejsze daty

Poniedziałek 23 września

0800

Msza Św.

W int. Haliny w dniu urodzin – o potrzebne łaski


1800

Msza Św.

W int. Pawła – o pokój, miłość i pełne miłości w rodzinie

Wtorek 24 września

0800

Msza Św.

+ Stefan Styburski


1800

Msza Św.

+ Grażyna Manuwka – od Syna z rodziną

Środa 25 września

0800

Msza Św.

+ Franciszek Mielnik – od żony, córki i syna


1800

Msza Św.

+ Dariusz – o radość życia wiecznego

Czwartek 26 września

0800

Msza Św.

+ Julia Kowalska – o radość życia wiecznego – od rodziny Kierzenków i Rosińskich
O łaski dla Marty, Pawła, Mateusza, Andrzeja, Marka i Mateusza


1000

Msza Św.

Intencja Przedszkola Sióstr Dominikanek


1800

Msza Św.

+ Zofia Nowak – od brata Mariana z rodziną

Piątek 27 września

0800

Msza Św.

+ Maria Siemianowska – od chrześniaka Mariana z synem Hubertem


1800

Msza Św.

+ Jacek Soberski – od brata Sławka z rodziną

Sobota 28 września

0800

Msza Św.

w kaplicy Sióstr Dominikanek


1800

Msza Św.

+ Marianna, Franciszek Koralewscy i o zdrowie dla całej rodziny

Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu

ul. Kartuska 33, Poznań
tel. 61 822 11 99
tel/fax 61 822 17 82
email: mbpocieszenia@archpoznan.pl

Media społecznościowe

Biuro parafialne

tel. 61 822 17 82
email: mbpocieszenia@archpoznan.pl

Poniedziałek, środa i piątek: 17:00 – 19:00
Czwartek: 08:30 – 10:00

W pierwszy piątek miesiąca biuro jest nieczynne.
sprawy pilne można załatwić po każdej Mszy św.

Godziny Mszy Św.

Niedziele i święta: 8:00 9:30 11:00 12:30 18:00 20:00
Poniedziałek - sobota: 8:00 18:00

Konta bankowe

Konto Parafii pw. MBP w Poznaniu
84 1090 1362 0000 0000 3603 9505

Konto Parafii pw. MBP w Poznaniu
Budowa Ośrodka Duszpastersko-Kulturalnego
78 1090 1463 0000 0001 3367 7237

Konto CARITAS przy Parafii MBP
04 1090 1362 0000 0000 3677 1937